Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/246227/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 317
Podmínky užití » Poolio

Podpořit nás můžete zasláním peněžního daru na účet:

5316036379/0800

Poolio.cz
poskytovatel

Podmínky užití

(„Podmínky“)
 1. Společnost PINPAM Services s.r.o., IČO 071 38 679, se sídlem Počátecká 1101/8, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Zprostředkovatel“) provozuje platformu pro bezplatné sdílení nabídek a poptávek ohledně užívání bazénů dostupnou na poolio.cz (dále jen jako „Platforma“). Platforma je navržena tak, aby propojila osoby, které nabízí bazén k užití, s osobami, které chtějí tento bazén užít, čímž dochází ke sdílení bazénu i nákladů s tím spojených.
 2. Každý uživatel Platformy je povinen se před užíváním Platformy seznámit s těmito Podmínkami. Používáním Platformy pak s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními projevuje souhlas a je povinen se jimi řídit.
 3. Definice:
  V tomto dokumentu

  „Inzerát“ znamená Inzerát na sdílení bazénu zveřejněný na Platformě;
  „Podmínky“ znamenají tyto Podmínky;
  „Nabízející“ znamená osobu, která sdílí Inzerát s nabídkou užití bazénu;
  „Poptávající“ znamená osobu, která sdílí Inzerát s poptávkou užití bazénu;
  „Uživatel“ znamená Nabízejícího a/nebo Poptávajícího;
  „Účet“ znamená účet, který musí být vytvořen tak, aby se osoba stala členem a mohla přistupovat k určitým službám poskytovaným Platformou;
  „Služby“ znamenají veškeré služby poskytované Zprostředkovatelem prostřednictvím Platformy;

 4. Zprostředkovatel poskytuje Služby bezúplatně.
 5. Platformu mohou používat Uživatelé ve věku 18 let nebo starší. Registrace na Platformě nezletilou osobou je zakázána. Používáním Platformy prohlašujete, že je vám 18 let a více.
 6. Platforma umožňuje Uživatelům zveřejňovat a prohlížet Inzeráty a komunikovat mezi sebou. Osoba si může prohlížet Inzeráty, i když nemá Účet. Avšak nemůže zde zadat žádný Inzerát ani si zarezervovat bazén, aniž by si nejprve založila Účet a stala se Uživatelem. Pro vytvoření Účtu je třeba vyplnit všechny povinné údaje v registračním formuláři. Před registrací na platformě je nutné si přečíst a přijmout tyto Podmínky.
 7. Uživatel je odpovědný za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností týkajících se využívání Platformy. Kromě toho se při použití Platformy zavazuje k tomu, že:
  • (i) nebude využívat Platformu k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům;
  • (ii) nebudete odesílat Zprostředkovateli (zejména po vytvoření nebo aktualizaci Účtu) nebo ostatním Uživatelům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;
  • (iii) neporuší práva ani pověst Zprostředkovatele;
  • (iv) nezaloží si na Platformě více než jeden Účet a nezaloží si Účet jménem třetí osoby;
  • (v) nebude kontaktovat jiného Uživatele, a to zejména prostřednictvím Platformy, za jiným účelem, než je vymezení podmínek pro sdílení;
  • (vi) budete respektovat tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
 8. V případě, že chce Uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené se Zprostředkovatelem, může tak kdykoliv učinit zrušením Účtu.
 9. Zprostředkovatel není odpovědný za správnost a úplnost informací zveřejňovaných v Inzerátech a neodpovídá za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která byla nebo mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s užíváním Platformy.
 10. Zprostředkovatel nemá kontrolu nad chováním Uživatelů Platformy. Zprostředkovatel nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje bazény, které jsou předmětem Inzerátů a na Platformě nesdílí žádné Inzeráty.
 11. Přístup k Platformě může být dočasně pozastaven, a to i bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.
 12. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit celý nebo část přístupu k Platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.
 13. Zprostředkovatel může kdykoliv dočasně nebo trvale ukončit provozování Platformy bez předchozího upozornění a bez náhrady a neodpovídá za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která byla nebo mohla být Uživateli takovýmto jednáním způsobena.
 14. Uživatel má právo na mimosoudní řešení případných sporů se Zprostředkovatelem. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (www.coi.cz) nalezne Uživatel mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů.
 15. Dochází-li ze strany Zprostředkovatele během poskytování Služeb ke zpracování osobních údajů, toto zpracování se řídí Zásadami zpracování osobních údajů, jejichž znění je dostupné na stránce se Zásadami Zpracování osobních údajů.
 16. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele dnem jejich zveřejnění.
 17. Zprostředkovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit. V takovém případě Provozovatel oznámí Uživatelům provedení změn vhodným způsobem v rámci samotné Platformy. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného Zprostředkovatelem, ledaže je Uživatel odmítne formou odstoupení od smlouvy uzavřené se Zprostředkovatelem dle čl. 8 těchto Podmínek.

Získej nové zážitky a poděl

se s ostatními o svoje příběhy

#poolio

Chceš dostávat přednostní informace
o nových místech?
Vstup do světa Poolio

Myslíš, že je to skvělý nápad?

Podpoř nás!

podpořit

Máš bazén?

Pronajmi ho v nevyužitých časech a získej příspěvek na jeho údržbu. Pro více informací nás kontaktuj.

Poolio vytvořilo podmínky pro aktivní setkání přátel v rámci komunity milovníků koupání v soukromých bazénech.

Poolio tě podporuje v šetrnosti k životnímu prostředí, využívání existujících zdrojů a vody ke koupání. Rozšiř si komunitu ve svém sousedství i na cestách.